Kontakt

För att få tag på oss i föreningen kan du vända till någon i styrelsen:

Charlotte Sunvisson (ordf), ordf@gnestahandel.se, 0158-80 90 08

Ida Larsson (kassör), kassor@gnestahandel.se, 0158-106 00

Per Bormark (sekr), sekr@gnestahandel.se, 0158-36 005