Kontakt

För att få tag på oss i föreningen kan du vända till någon i styrelsen:

Charlotte Sunvisson (ordf), ordf@gnestahandel.se, 0158-80 90 08

Beatriz Pereira (kassör), kassor@gnestahandel.se

Angelica Windolf (sekr), sekr@gnestahandel.se, 0158-10866